Jednofázový

Jedná se o gel tzv. 3v1, tedy jej můžete využít jako podkladový (č. 1), modelovací (č. 2) a ukončovací (č. 3) zároveň.