GELOVÁ MODELÁŽ - Produkt se láme

DŮVOD

Modelační gel je nanesený do roviny, není vymodelovaný tzv. C oblouk.
Modelační gel není dostatečně pevný pro konkrétní denní činnost.
 

 

ŘEŠENÍ

Vždy modelujeme C oblouk, aby produkt snesl nárazy denního života.

Pokud je C oblouk vymodelovaný a přesto dochází k lámání, můžeme C oblouk zvýšit nebo použit pevnější a pružnější gel jako například modelační gel s obsahem skelných vláken.