HEMA

Hydroxyethylmethakrylát neboli HEMA je organická sloučenina. Je to bezbarvá viskózní kapalina, která snadno polymerizuje - při působení UV světla se v přítomnosti fotoiniciátorů rychle vytvrzuje při pokojové teplotě.

  • Home
  • Design Shoptetak.cz